YKS’de Derslere Göre Öğrencilerin En Çok Yaptıkları Hatalar ve Dikkat Etmeleri Gereken Noktalar

YKS’DE DERSLERE GÖRE ÖĞRENCİLERİN EN ÇOK YAPTIKLARI HATALAR ve DİKKAT ETMELERİ GEREKEN NOKTALAR
 
MATEMATİK
Öğrencilerin sınavda hata yapmalarına neden olan temel etken o soruya ait konunun iyi öğrenilip kavranılmamasıdır. Özellikle soru; analiz sentez düzeyinde ise ne yapacağını bilemeyen öğrenci heyecanlanarak hata yapmaya başlar ve sonra gelen sorularda bu durum devam eder. Oysa ki konulara yeterli düzeyde hakim olan öğrenci, kendini daha güvende hisseder ve soruları daha rahat çözebilir. Ancak fazla güvenin “Bu soruyu nasıl olsa çözerim.” gibi düşüncelere yol açmamasına da dikkat etmek gerekir;
çünkü bu durum dikkat eksikliği yaratabilir. Onun için her soru ciddiye alınmalıdır. Bunun dışındaki bazı hatalar aritmetiksel işlem hatalarıdır. Bu da genellikle hızlı çözme isteğinden kaynaklanır.
 
GEOMETRİ
Geometri dersi bilgi sahibi olmanın yanında görmeyi de gerektiren bir derstir. Bu özelliği kazanmanın yolu ise daha çok soru çözerek farklı bakış açıları geliştirmekle mümkündür.
Soruyu çok çabuk ve anlamadan okumak hatta okumayı üstün körü yapıp çözmeye geçmek Geometri testinde hata yapmaya neden olur. Dolayısıyla soru gerekli şekilde okunmalıdır. Ayrıca sınavda strateji oluşturulmalı ve bir soruda gereğinden fazla zaman harcanılmamalıdır.
 
FİZİK
Fizik soruları genel olarak lise müfredatını tam anlamıyla kapsayan bilgi sorularından oluşur. Dolayısıyla sınavdan önce konulara detaylı bir şekilde hakim olmalısınız.
Hata yapma riskinizi en aza indirmek için sınav anında soruları çok dikkatli okumalısınız, soru ve şekil arasındaki bağlantıyı soruyu okurken kurarak hem zaman kazanmalı hem de istenen bilgiye nasıl ulaşabileceğinizi düşünmelisiniz.
Sorularda altı çizili sözcüklere dikkat etmelisiniz. Bazı sorular gerçekten çok kolay olacaktır. Bu sorularda bir bit yeniği aramamalısınız. 
 
KİMYA
Sınav şartları içinde öğrencinin hata yaptığı soru türü değişse de, bilgiyi yorumlama ve bilgi transferi yapma konusunda hata oranı artmaktadır.
Ayrıca soruyu doğru okumamaktan kaynaklanan hatalar da çoğunluktadır.
Soruyu yarısına kadar okumak yapılan hatalardan bir diğeridir. Öğrenci soruyu okuduktan sonra 1-2 saniye durmalı ve işlemi sakin yapmalıdır. “Çabuk olmalıyım”, “hızlı çözmeliyim” dendiğinde hata yapma oranı artmaktadır.
Her ders, her konu, her soru kendi içinde dikkat gerektirir. Dikkat edilmediğinde en basit konunun en basit sorusunda hata yapılabilir. Sakin olmak, kendine güvenmek, soruyu okuduğunda çözmeye başlamadan 1-2 saniye soruyu özümsemek, soruyu küçümsememek ya da çok büyütmemek, soruyla zıtlaşmamak da istenilen başarıya ulaşmak için çok önemlidir.
 
BİYOLOJİ
Öğrencilerin hata yaptığı sorular değişkenlik gösterebilir. Fakat bilginin yorumlandığı sorular, birden fazla konuya ait bilgiyi içeren sorular ve grafik yorumlama soruları genellikle hata yapılan soru türleridir. Biyolojinin her konusundan üniversite sınavında soru gelebilir. Bu nedenle öğrenciler tüm biyoloji konularındaki önemli ayrıntıları sınava girmeden önce son kez tekrar etmeliler.
Öğrenciler, sınavda hata yapmamak için öncelikle soruları dikkatli okumalıdır. Dikkatli okumadan, doğru yorumlamadan çözmeye başlamalarının hataları da beraberinde getireceğini unutmamaları gerekir.
 
TÜRKÇE
Üniversite adayları Türkçe dersinde en çok anlam sorularında hata yapıyor. Anlam soruları paragraf, sözcükte anlam ve cümlede anlamdan oluşuyor. Anlam soruları uzun paragraflardan oluştuğu için iyi konsantre olmak gerekiyor.
Türkçede anlam bilgisinde en çok dikkatsizlikten soru kaçıyor. Bu sorular öğrencilerin kelime dağarcığını yoklayan; sanatsal ve edebi kültürünü de ölçen sorulardan oluşuyor. Öğrencilerin öncelikle bu kullanımları bilmeleri gerekiyor. Belli bir kültür birikimi olan öğrencinin zorluk çekmeyeceği ancak bundan yoksun olanları eleyen sorular bunlar.
Dil bilgisi, ses bilgisi, yazım ve noktalama kurallarıyla ilgili sorular sınavın bilgi içeren bölümüdür.
Bilgi soruları düzenli bir çalışmayı gerektiriyor. Öğrenci anlam soruları için süre tutarak soru çözmeli, bilgi soruları için konu çalışıp testle pekiştirmelidir.
 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Edebiyat sınavında yapılan hataların başında; eser adına bakıp sadece sanatçıya odaklanıp soruyu yanıtlamaları geliyor. Bu tür sorularda dönem özelliklerini, sanatçının özelliklerini bilmek gerekebilir. Soruları çözerken soruyu eksiksiz okuyup soru kökünü çok iyi anlamaları da önemli.
Adaylar denemeler çözmeli ve süreli soru çözmeyi alışkanlık haline getirmeliler. Sınava az bir zaman kala çıkmış sınav sorularını çözerek eksiklerini gidermeliler.
 
TARİH
Sorulan soruların bir kısmı yoruma dayalı, ancak büyük kısmı bilgiyi ölçmeye yönelik. Öğrencilerin sınav öncesinde genel bir tekrar yapması, önemli kavramları yazarak çalışması, yeni soru tipleriyle ilgili pratik yapması başarılı olmak açısından çok önemli. Sınavda her sorunun bağımsız düşünülmesi, çözülemeyen bir sorunun çelişkisinin diğer sorulara yansıtılmaması gerekir.
Soruda sorulan ana bilgi doğru algılanmalı ve bu yönde soruya cevap aranmalıdır. Sorudaki uzak celdiriciler elenmeli, yakın şıklar arasında kıyas yapılmalıdır.
 
COĞRAFYA
Öğrenciler en çok hatayı yer kavramı ile ilgili sorularda yapıyor. Türkiye ve Dünya’daki önemli yerlerin nerede olduğunu bilmiyorlar.
Özellikle grafik veya tablo sorularında üstte verilen bilgiyi okumadan soruyu çözmeye çalışıyorlar.
Öğrencilerin, Türkiye’nin ekonomik faaliyetleri ile yer kavramı ile ilgili (gerek Türkiye gerekse Dünya) bilgileri tekrarlamaları gerekir.