Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Faaliyetleri Nasıl Ele Alınır?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, bireyin kendini tanıması, ilgi ve yeteneklerini fark etmesi ve kendini gerçekleştirmesi amacıyla yapılan sistemli, profesyonel yardım sürecidir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimiz, gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak izlenirler. Lise çağındaki gençlerin, ergenlik döneminden kaynaklanan sorunlarına yardımcı olur. Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi, öğrencilerin kendini tanıyan, kendine güvenen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, doğru kararlar verebilen, kendini ifade edebilen, sorunlarını çözebilen, yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunur. 

KARİYER BELİRLEME VE YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARI

15-18 yaş arası dönem öğrencilerde özel yeteneklerin ortaya çıktığı, bir mesleğe yönelme gereksiniminin duyulduğu dönemdir. Bu nedenle eğitsel ve kişisel rehberlik hizmetlerinin yanı sıra “Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin” önemi büyüktür. Lise sonunda gencin yüksek öğretime ya da hayata ve iş alanlarına doğru yönlendirilmesi için onun bu dönmede bireysel özellikleri, koşulları, kapasite ve sınırlılıkları açısından çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Sistemli ve yeterli tanıma ve tanıtma çalışmaları bu yıllarda önemini arttırır. Bu kapsamda rehberlik çalışmaları 9. Sınıftan itibaren aşağıdaki etkinlikler çerçevesinde yürütülür:

 

 •  Meslek, Kişilik  ve Akademik Benlik  Envanterleri
 • Ders ve Meslek seçimine yönelik Bireysel Görüşmeler
 • Üniversite Tanıtım sunumları
 • Üniversite Tanıtım Gezileri
 • Test Tekniği ve zaman yönetimine yönelik bireysel ve grup çalışmaları
 • Sınav Kaygısına yönelik bireysel ve grup çalışmaları
 • YKS sınavlarına yönelik bireysel ve grup çalışmaları, başvurular.
 • Tercih Danışmanlığı
 • Yıl içerisinde akademik ve sosyal becerileri ile ilgili takip çalışmaları yürütülmektedir.

VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Rehberlik hizmetlerini en sağlıklı yürütme şekli Veli - Öğrenci-okul üçgeni içerisinde gerçekleşmektedir. Öğrencilerin her kademede farklı ihtiyaç ve sorunları ortaya çıkar. Bu durumdan zaman zaman ailelerde etkilendiği gibi, bazen de farkında olmadıkları durumlar oluşmaktadır. Her iki durumda da aileyi işin içinde tutarak işbirliği yapmak sonuca ulaşmada en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Velilerimize, okula başladıkları günden itibaren oryantasyon çalışmaları ile başlayarak öğrencilerimizin okul sürecini  daha sağlıklı yürütmelerine yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki konular kapsamında bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

 

 • Ders başarısı konusunda belirleyecekleri tutumlar,
 • Ergenlik döneminde geliştirebilecekleri bakış açıları,
 • YKS süreci
 • Tercih danışmanlığı
 • Ders, meslek ve üniversite seçimlerine yönelik kariyer danışmanlığı,
 • Aile içi sorunlar ve arkadaşlık ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlar ile baş etme becerileri,         
 • Davranış sorunları ve baş etme becerileri,
 • Bireysel destek ihtiyacı olan öğrencilere yönelik çalışmalar,        
 • Üstün yetenekli öğrencilere yönelik çalışmalar,
 • Uzman desteği alan öğrencilerimize yönelik takip çalışmaları,
 • Dikkat, kişisel ve ailevi sorunları, mesleki karar verme ile İlgili tespitler yapmak ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak amacıyla Ölçme - Değerlendirme Bölümü işbirliğiyle çeşitli test ve envanter uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

PARTNERLİK (DANIŞMANLIK) SİSTEMİ

PARTNER ÖĞRETMENLİK SİSTEMİNİN AMACI                                  

Okulumuzda partner öğretmenler  öğretmeni olduğu öğrencilerinin, akademik ve gelişimsel takiplerini,  PDR, Ölçme Değerlendirme Birimi ve diğer branş öğretmenleri ile birlikte yaparak velilerine düzenli geri bildirimlerde bulunur. Öğrencisinin, akademik ve gelişimsel takibi sırasında geliştirmesi gerektiğini düşündüğü alanlar için de gerekli önlemlerin alınmasını sağlar

GELİŞİMSEL TAKİP

Partner öğretmeni, öğrencisinin, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda yaşıtları ile paralel gelişim gösterip göstermediğini takip eder, Arkadaş ve/veya aile ilişkileri konusunda desteklenmesi gerektiğini düşündüğü durumlarla ilgili önce PDR ‘yi bilgilendirir ve yapılacak işbirliği sonucunda da süreçle ilgili veliyi haberdar eder.

AKADEMİK TAKİP

Partner öğretmeni, öğrencisinin, akademik durumunu, ders bazında yapılan sözlü/yazılı sınavlar ve kazanım yoklama amaçlı yapılan her tür deneme sınavları ile takip eder. Öğrencinin Akademik başarı takibini, Ölçme Değerlendirme Bölümü’nden PDR ‘ye, PDR’den de kendisine iletilecek olan ara karneleri inceleyerek yapar, PDR ve Müdür yardımcısı ile birlikte yapacakları “Paylaşım Toplantıları”nda alınacak önlemleri birlikte belirleyerek veliyi süreçle ilgili bilgilendirir ve öğrenci durumunu takibe devam eder.

AKADEMİK TAKİP PROGRAMI (ATP)

Ölçme Değerlendirme Bölümü her bir  öğrencinin Başarı Değerlendirme Sınavı (BDS) ve Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) sonuçlarına göre ders ders konu eksikliklerini belirleyerek öğrencinin ihtiyacına göre ATP uygulamasını düzenler.