Hızla gelişen bilgi teknolojileri konusunda temel bilgi ve beceri kazanımı öğretilerek sesli ve