Görsel Sanatlar Atölyesi

Görsel Sanatlar Atölyesi’nde, değişik teknik ve malzemelerle, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını beslemek ve onların farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamak, temel hedefimizdir. Öğrencilerimiz bir yandan büyük sanatçıları ve onların yapıtlarını tanırken diğer yandan kendi yeteneklerini de keşfederler.