NEDEN ÇİĞLİ FEN BİLİMLERİ ANADOLU LİSESİ?

 • * Çünkü Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan, laik cumhuriyetin kazanımlarını benimseyen ve içselleştiren bir okul,

 

 • * Çünkü öğrenci, öğretmen, veli ve tüm eğitim işgörenlerine karşı adil davranan, adalet duygusundan ödün vermeyen ve empati kurabilen bir okul,

 

 

 • * Çünkü yeniliklere, çağdaş yaklaşımlara ve değişimlere açık bir okul,

 

 • * Çünkü tüm paydaşları ile okul süreçlerinin yapılandırılmasında işbirliği içinde olan “bizim okulumuz” düşüncesiyle kararların alınmasında velilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve diğer eğitim çalışanlarının fikirlerine değer veren bir okul,

 

 • * Çünkü eğitim yöneticisinden öğretmenine, öğrenci işlerinden diğer eğitim çalışanlarına kadar herkesin işini sevgiyle yaptığı bir okul,

 

 • * Çünkü öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların kendilerini güvende hissettikleri bir okul,

 

 • * Çünkü eğitimde 54 yıllık bir birikimle sınıftan itibaren öğrenciyi ilgi ve yeteneklerine göre gitmek istediği üniversite ve yüksek öğretim programına eksiksiz olarak hazırlayan bir okul,

 

 • * Çünkü akademik olarak derslerde eksik kazanımı olan öğrencileri tespit ederek ATP(akademik takip programı)’ ye alıp öğretmenlerle bireysel veya grup çalışması yaptırarak öğrencinin eksik kazanımlarını tamamamlayan bir okul,

 

 • * Çünkü her öğrencinin amacına ulaşması için tek tek takip edilip desteklendiği bir okul,

 

 • * Çünkü eğitimde, hedeflere ulaşabilmek için disiplinli olmayı ve kurallara uymayı içselleştirmiş ve davranış biçimine dönüştürmüş bir okul,

 

 • * Çünkü Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır çalışkan olmak…”diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözünden hareketle yaşamın her alanında başarılı olmak için çalışan bir okul,

 

 • * Çünkü “eğitim ciddi kurumların işidir”diyerek bu ciddiyetten taviz vermeden 54 yıldır eğitim yolculuğuna devam eden bir okul,

 

 • * Çünkü öğrencilerin sahip olduğu potansiyellerini ortaya çıkarabilmek için gerekli her türlü olumlu iklimin oluşturulduğu bir okul,

 

 • * Çünkü öğrenciyi merkeze alarak tüm çalışmalarını öğrencisi için yapan bir okul,

 

 • * Çünkü “biz öğrencimiz için varız”diyen bir okul,